Dlaczego się rozwodzimy

Polska na tle krajów Europejskim wciąż wypada dobrze, jeśli chodzi o statystyki rozwodów. Według badań w naszym kraju, wciąż rozwodzimy się mniej niż w przypadku, chociażby Niemiec. Na pierwszym miejscu pod względem ilości rozwodów plasuje się województwo mazowieckie z wynikiem tysiąca rozwodów rocznie. Drugie miejsce zajmują, jeśli chodzi o rozwody Katowice i województwo śląskie z wynikiem tysiąca rozwodów w ciągu roku. Zdecydowanie więcej rozwodów ma miejsce w dużych miastach niż we wsiach. Poniżej prezentujemy najczęstsze powody rozwodów w Polsce. 

Niedochowanie wierności 

Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o powody rozwodów są zdrady. W ich przypadku rozwody udzielane są najczęściej już na pierwszej rozprawie, ponieważ bardzo łatwo można określić, który ze współmałżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad związku. 

Uzależnienia i hazard 

Kolejnym powodem do rozwodu są wszelkiego rodzaju uzależnienia, które mają destrukcyjny wpływ na rodzinę i jej członków. Zalicza się do nich przede wszystkim alkoholizm, który bardzo często wiąże się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Nie brakuje także pozwów rozwodowych, w których jako przyczynę rozpadu związku podaje się uzależnienie od hazardu jednego ze współmałżonków. 

Nieporozumienia na tle finansowych 

To kolejny powód do rozwodu, który bardzo często występuje wśród polaków. Bardzo często wiąże się on z przemocą ekonomiczną, jaka stosowana jest wobec jednego z małżonków. Jednak nieporozumienia finansowe to także wszelkiego rodzaju zatajone zadłużenia, zaciągane bez wiedzy małżonka. 

Niezgodność charakterów 

To chyba jeden z najbardziej oczywistych powodów, kiedy dwoje ludzi nie może dojść do porozumienia w kluczowych kwestiach, nie ma sensu tracić czasu na awantury i przekonywanie drugiej strony do swojej racji. W takim przypadku rozwód to czasem jedyne rozwiązanie. 

Brak pożycia seksualnego

Wielu małżonków składa pozwy rozwodowe, także z powodu braku pożycia seksualnego. Sprawy związane z tym powodem są szczególnie trudne, zarówno jeśli chodzi o ustalenie winy, jak i przedstawienie dowodów. 

Kategorie
Nasi bliscy