Czy udziały w spółce z o.o można sprzedawać?

Podejmując decyzję o założeniu spółki z o.o warto wiedzieć jakie mamy prawa i możliwości. Spółka jest bowiem bardzo elastycznym rozwiązaniem, dzięki czemu możemy dopasować biznes do swoich możliwości oraz potrzeb.

Jedną z możliwości, które mamy jest sprzedaż udziałów w spółce z o.o. Sprawdźmy więc jak wygląda ta kwestia według przepisów polskiego prawa.

Elastyczne możliwości sprzedaży

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest takim instrumentem, który daje jej właścicielom sporą dowolność. W przeciwieństwie do działalności gospodarczej prawami własności możemy się dzielić. Nie ma bowiem żadnego problemu z tym, by sprzedać je w dowolnym momencie – w całości lub częściowo. Co ważne, udziały możemy zbyć zarówno sprzedając je swojemu wspólnikowi jak i zupełnie innej osobie. Dzięki temu mamy naprawdę sporo możliwości. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że każdorazowo sprzedaż udziałów w spółce z o.o musi być potwierdzona notarialnie. W większości przypadków nie ma to jednak żadnego wpływu na funkcjonowanie spółki. W dalszym ciągu może ona bowiem podpisywać umowy, oświadczenia czy brać udział w sprawach sądowych.

Sprzedaż udziałów w spółce – czy wspólnicy muszą się zgodzić?

To pytanie, które zadaje sobie wielu wspólników będących właścicielami spółek. Odpowiedź na to pytanie jest prosta – przepisy prawa nie wyznaczają bowiem obowiązku zgody pozostałych udziałowców. Warto jednak mieć świadomość, że wiele spółek wewnętrznie reguluje konieczność otrzymania takiej zgody.
Na sprzedającym ciąży zaś obowiązek poinformowania, że doszło do sprzedaży. Sprzedając udziały musimy przedstawić zarządowi spółki oryginał umowy ich zbycia.

Jak wygląda kwestia zmian w zarządzie?

Co ważne, sprzedaż udziałów w spółce z o.o nie jest jednoznaczna ze zmianami w zarządzie. To, że sprzedamy swoje udziały nie oznacza, że automatycznie przestajemy być członkami zarządu. Podobnie jak ich zakup nie sprawia, że od razu staniemy się członkami zarządu. Musimy to bowiem zostać ustalone podczas zgromadzenia członków zarządu.

Artykuł powstał w konsultacji z http://www.spolka-w-organizacji.pl/.

Kategorie
Poradniki